NHSZ Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt.

HULLADÉK BESZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS RÉSZLETES SZABÁLYZAT LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE:

 • A hulladéklerakó címe: 2800 Tatabánya 0739/13. hrsz. (Tatabánya, Patak utca)
 • Telefon: +36/34/511-390
 • E-mail: deponia.tatabanya@nhsz.hu

 • Nyitva tartás:
 • Hétfőtől péntekig 7 – 14 óráig
 • Szombaton zárva.
 • Vasárnap zárva.

 • A hulladéklerakóra bárki hozhat saját gépjárművével hulladékot a nyitvatartási időn belül.

 • A HULLADÉKLERAKÓ TERÜLETÉN A SZÁJMASZK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!

 • Konténer rendelésre is van lehetőség az alábbi elérhetőségen:

 • E-mail:kontener.tatabanya@nhsz.hu
 • A hulladéklerakón az alábbi nem veszélyes hulladékok átadására van lehetőség::

  megnevezés azonosító kód
  építési törmelék 17 01 07
  vegyes bontási hulladék 17 09 04
  szigetelő anyag 17 06 04
  vegyes fém 17 04 05

  A hulladéklerakón az alábbi veszélyes hulladékok átadására van lehetőség:

  azonosító kód megnevezés
  17 06 05* azbeszt tartalmú építőanyag hulladék
  17 03 03* kátrány tartalmú hulladék
  13 02 06* fáradt olaj
  08 03 17* kiürült nyomtatópatronok, tonerek

  Az árak a felvevőpiac árváltozásainak megfelelően változhatnak!

 • Aktuális árainkról érdeklüdjön a következő e-mail címen: deponia.tatabanya@nhsz.hu
 • Beszállítási feltételek:

 • • A hulladékok átvételének feltétele a hulladék szelektív gyűjtése, valamint az, hogy a hulladékok szennyeződésmentesek legyenek, más idegen anyagot ne tartalmazzanak.
 • • Az elszámolás alapját a tatabányai hulladéklerakón üzemeltetett zárt rendszerű digitális hídmérlegen mért súlyok és a válogatási jegyzőkönyvek képezik. Amennyiben a beszállított hulladék idegen anyagot vagy nedvességet tartalmaz, részvénytársaságunk válogatási jegyzőkönyvet készít és az idegen anyag vagy nedvesség levonásra kerül a hasznosítható mennyiségből.
 • HULLADÉKLERAKÓN BETARTANDÓ MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

  A HULLADÉKLERAKÓ TERÜLETÉN MINDEN BESZÁLLÍTÓ SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE TARTÓZKODIK!

  A HULLADÉKLERAKÓ TERÜLETÉN A SZÁJMASZK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!

 • • A szállító jármű, és annak berendezéseinek biztonsági állapotáért a beszállító felel.
 • • A mérlegre be- és kihajtás esetén követni kell a mérlegházban dolgozó utasításait. A hirtelen fékezésből, indulásból a mérlegen okozott kárért a beszállító vállal anyagi felelősséget.
 • • A Hulladéklerakó telepen a biztonsági őrszolgálat utasításait kötelező betartani!
 • • A közlekedési szabályokat a kihelyezett táblák segítségével be kell tartani, a hulladék beszállítás kizárólag a meghatározott útvonalon történhet!
 • • A hulladék udvar területén követni kell a biztonsági őr utasításait. A gépkocsi ürítő helyen az elgurulás ellen a gépkocsit biztosítani kell.
 • • A hulladékürítést körültekintően kell végezni! Figyelni kell arra, hogy se személyi sérülés, se anyagi kár ne következzen be!
 • • A hulladékürítés érkezési sorrendben történik. Abban az esetben, ha az ürítés helyén már gépjármű tartózkodik, kizárólag csak akkor szabad megkezdeni az ürítést, ha az előző jármű elhagyta a helyét.
 • • Ürítés megkezdése előtt a beszállító és utasa köteles meggyőződni arról, hogy a munkavégzés környezetében tartózkodókat nem veszélyezteti az ürítési munkamenet.
 • • A hulladékot beszállító csak a hulladék ürítés ideje alatt tartózkodhat az üzemi területen.
 • • AZ ürítési területen FOKOZOTT BALESETVESZÉLY ÁLL FENN: csúszásveszély, illetve be esés veszélye (aszfalt és a konténer közötti rész).
 • • Ürítési helyen a hulladékból anyagot ki venni szigorúan TILOS, a beszállító a járművét 1,0 m távolságon túl nem hagyhatja el.
 • • Az üzemi területen történő sérülést, balesetet, egészségkárosodást, környezetvédelmi szennyeződést AZONNAL jelenteni kell a hulladékot beszállítónak, addig nem hagyhatja el a hulladéklerakót.
 • • A KRESZ ELŐÍRÁSAIT KÖTELEZŐ BETARTANI A HULLADÉKLERAKÓ TELEPEN !
 • • A telep területén 5,0 km / h a megengedett maximális sebesség.
 • • A HULLADÉKLERAKÓ TERÜLETÉN DOHÁNYZÁS, NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA TILOS!
 • VÁRJUK SZERETETTEL TELEPHELYÜNKÖN! TEGYÜNK EGYÜTT A KÖRNYEZETÜNKÉRT !

  NHSZ Tatabánya Zrt.

  Regionális Hulladéklerakó vezetősége