NHSZ Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt.

TÁJÉKOZTATÓ HULLADÉK BESZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEKRŐL A TATABÁNYAI REGIONÁLIS HULLADÉKLERAKÓN

 • A hulladéklerakó címe: H-2800 Tatabánya 0739/13. hrsz. (Tatabánya, Gyöngyvirág sor)
 • Telefon: +36/34/511-390
 • E-mail: deponia.tatabanya@nhsz.hu

 • A Hulladékbeszállítással kapcsolatos részletes szabályzat itt olvasható:

 • Tájékoztató a Tatabányai Regionális Hulladéklerakóra történő hulladékbeszállítással kapcsolatos szabályokról 2018
 • Nyitva tartás:
 • Hétfőtől péntekig 7 – 16:30 óráig
 • Szombaton zárva.
 • Vasárnap zárva.

 • A hulladéklerakóra bárki hozhat saját gépjárművével hulladékot a nyitvatartási időn belül.

  A hulladéklerakón az alábbi hasznosítható hulladékok átadására van lehetőség:

  megnevezés átvételi ár (kapható) kezelési díj (fizetendő) fizetési mód
  hullám papír 8 Ft/kg számla ellenében 15 napos fizetési határidővel
  vegyes papír 5 Ft/kg számla ellenében 15 napos fizetési határidővel
  natúr PE fólia 20 Ft/kg számla ellenében 15 napos fizetési határidővel
  vegyes fólia 5 Ft/kg számla ellenében 15 napos fizetési határidővel
  pet palack 10 Ft/kg számla ellenében 15 napos fizetési határidővel
  műanyag pántszalag 0 Ft/kg 30 Ft/kg+áfa
  hungarocell 30 Ft/kg + áfa készpénzben a helyszínen
  öblös üveg 5 Ft/kg + áfa készpénzben a helyszínen
  vegyes fém 10 Ft/kg számla ellenében 15 napos fizetési határidővel
  elektronikai hulladék 22,5 Ft/kg + áfa készpénzben a helyszínen
  fa rakplap 5 Ft/kg + áfa készpénzben a helyszínen
  vegyes fa hulladék 22,5 Ft/kg + áfa készpénzben a helyszínen
  társított italos karton, nátronzsák 22,5 Ft/kg + áfa készpénzben a helyszínen

  Az árak a felvevőpiac árváltozásainak megfelelően változhatnak!

  A hulladéklerakón van lehetőség termelésből származó veszélyes hulladékok leadására is az alábbiak szerint:

  azonosító kód megnevezés kezelési díj (fizetendő) fizetési mód
  17 06 05* azbeszt tartalmú építőanyag hulladék 180 Ft/kg + áfa készpénzben a helyszínen
  17 03 03* kátrány tartalmú hulladék 180 Ft/kg + áfa készpénzben a helyszínen
  20 01 27* festék és hígító maradék 180 Ft/kg + áfa készpénzben a helyszínen
  15 01 10* veszélyes anyaggal szennyezett csomagolási hulladék 180 Ft/kg + áfa készpénzben a helyszínen
  16 06 01* akkumulátor 50 Ft/kg + áfa készpénzben a helyszínen
  20 01 35* veszélyes elektronikai hulladék 300 Ft/kg + áfa készpénzben a helyszínen
  20 01 21* fénycső 50 Ft/kg + áfa készpénzben a helyszínen
  13 02 06* fáradt olaj 50 Ft/kg + áfa készpénzben a helyszínen
  08 03 17* tonerek 180 Ft/kg + áfa készpénzben a helyszínen
  15 01 10* tisztítószeres flakonok 180 Ft/kg + áfa készpénzben a helyszínen
  20 01 33* száraz elem 50 Ft/kg + áfa készpénzben a helyszínen
  20 01 25 használt sütőolaj 50 Ft/kg + áfa készpénzben a helyszínen

  Beszállítási feltételek:

 • • szállítólevél mely tartalmazza az átadóra és a hulladékra vonatkozó pontos adatokat.
 • • A hulladékok átvételének feltétele a hulladék szelektív gyűjtése, valamint az, hogy a hulladékok szennyeződésmentesek legyenek, más idegen anyagot ne tartalmazzanak.
 • • Az elszámolás alapját a tatabányai hulladéklerakón üzemeltetett zárt rendszerű digitális hídmérlegen mért súlyok és a válogatási jegyzőkönyvek képezik. Amennyiben a beszállított hulladék idegen anyagot vagy nedvességet tartalmaz, részvénytársaságunk válogatási jegyzőkönyvet készít és az idegen anyag vagy nedvesség levonásra kerül a hasznosítható mennyiségből.
 • • A Szolgáltató az általa elvégzett tevékenységekről havonta számlakérést küld, melyhez csatolja a szükséges igazoló dokumentumokat (szállítólevél, mérlegjegy, válogatási jegyzőkönyv).
 • • A kiállított számlára az alábbi szöveget kell ráírni:
 • A bizonylatra a fordított adózás szabályai érvényesek. A 2007. évi CXXVII. tv. 142. § alapján az adót a vevő fizeti meg.

 • • papír hulladék VTSZ 4707, műanyag hulladék VTSZ 3915
 • Konténer rendelésre is van lehetőség az alábbi elérhetőségen:

 • kontener.tatabanya@nhsz.hu
 • HULLADÉKLERAKÓN BETARTANDÓ MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

  A HULLADÉKLERAKÓ TERÜLETÉN MINDEN BESZÁLLÍTÓ SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE TARTÓZKODIK!

 • • A szállító jármű, és annak berendezéseinek biztonsági állapotáért a beszállító felel.
 • • A mérlegre be- és kihajtás esetén követni kell a mérlegházban dolgozó utasításait. A hirtelen fékezésből, indulásból a mérlegen okozott kárért a beszállító vállal anyagi felelősséget.
 • • A Hulladéklerakó telepen a biztonsági őrszolgálat utasításait kötelező betartani!
 • • A közlekedési szabályokat a kihelyezett táblák segítségével be kell tartani, a hulladék beszállítás kizárólag a meghatározott útvonalon történhet!
 • • A hulladék udvar területén követni kell a biztonsági őr utasításait. A gépkocsi ürítő helyen az elgurulás ellen a gépkocsit biztosítani kell.
 • • A hulladékürítést körültekintően kell végezni! Figyelni kell arra, hogy se személyi sérülés, se anyagi kár ne következzen be!
 • • A hulladékürítés érkezési sorrendben történik. Abban az esetben, ha az ürítés helyén már gépjármű tartózkodik, kizárólag csak akkor szabad megkezdeni az ürítést, ha az előző jármű elhagyta a helyét.
 • • Ürítés megkezdése előtt a beszállító és utasa köteles meggyőződni arról, hogy a munkavégzés környezetében tartózkodókat nem veszélyezteti az ürítési munkamenet.
 • • A hulladékot beszállító csak a hulladék ürítés ideje alatt tartózkodhat az üzemi területen.
 • • AZ ürítési területen FOKOZOTT BALESETVESZÉLY ÁLL FENN: csúszásveszély, illetve be esés veszélye (aszfalt és a konténer közötti rész).
 • • Ürítési helyen a hulladékból anyagot ki venni szigorúan TILOS, a beszállító a járművét 1,0 m távolságon túl nem hagyhatja el.
 • • Az üzemi területen történő sérülést, balesetet, egészségkárosodást, környezetvédelmi szennyeződést AZONNAL jelenteni kell a hulladékot beszállítónak, addig nem hagyhatja el a hulladéklerakót.
 • • A KRESZ ELŐÍRÁSAIT KÖTELEZŐ BETARTANI A HULLADÉKLERAKÓ TELEPEN !
 • • A telep területén 5,0 km / h a megengedett maximális sebesség.
 • • A HULLADÉKLERAKÓ TERÜLETÉN DOHÁNYZÁS, NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA TILOS!
 • VÁRJUK SZERETETTEL TELEPHELYÜNKÖN! TEGYÜNK EGYÜTT A KÖRNYEZETÜNKÉRT !

  NHSZ Tatabánya Zrt.

  Regionális Hulladéklerakó vezetősége